bdswisserfahrung.npage.de

Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας

Το Τοπικό Συμβούλιο του Τριγωνικού αποτελείται από τρία μέλη:

  • Μαρκόπουλος Αντώνιος του Χρήστου, πρόεδρος
  • Βακουφτσής Βασίλειος του Θεοδώρου, μέλος
  • Παπαθανασίου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, μέλος
Friday the 23rd.